Call : (028) 73 077 800
HOTLINE: 0938 393 282
TRỤ SỞ CHÍNH
323 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân
XƯỞNG SẢN XUẤT
D15 đường HL7, Phong Phú, Bình Chánh

Dự án đã thực hiện

Bình giữ nhiệt - Logitech

Bình giữ nhiệt - Logitech

Chuột máy tính - QBE

Chuột máy tính - QBE

Kềm cắt móng - MERAP GROUP

Kềm cắt móng - MERAP GROUP

Móc khoá - Gia Việt

Móc khoá - Gia Việt

Ly sứ Eco - Aviva

Ly sứ Eco - Aviva

Móc khoá - HONDA Thanh Danh

Móc khoá - HONDA Thanh Danh

Túi vải - NOK CHA WON

Túi vải - NOK CHA WON

Phiếu bàn hàng - Xi măng Nghi Sơn

Phiếu bàn hàng - Xi măng Nghi Sơn

Sổ tay da - Vietsun

Sổ tay da - Vietsun